Ivan Baas

Netherlands

ScheerSanders
Nassauplein 36
2585, ​​The Hague
Netherlands

Tel: 070 - 3 65 99 33
Fax: 070 - 3 64 91 26

Email: baas@scheer.nl
Web: www.scheersanders.nl

Ivan Baas graduated from the University of Utrecht (towards civil law) and started his career as a lawyer in one of the major law firms in the Randstad. Since 1987 he has worked for ScheerSanders.

Ivan is specialized personal injury lawyer and member of among others the Association of Personal Injury Lawyers (www.lsa.nl) and the Working Group Doctors Association (www.waa.nl). In handling personal injury cases, he shows himself very committed and tenacious.

He has a broad experience in the discipline and liability for the professions, not only as a lawyer but also as a member, secretary and chairman of various disciplinary lectures.

Ivan is often enabled by professionals in primary care in a variety of issues, including negotiations with health insurers, establishing partnerships and interdisciplinary collaborations and various health problems. It advertises itself as a general consultant with a strong solution focus.

ScheerSanders has broad expertise and assists its clients effectively in . We work for individuals, entrepreneurs, but also for non-profit organizations and institutions in the field of housing , pharmaceuticals and financial services. In addition, health care professionals have a special place in our client base.

Amerikaanse toestanden in het aansprakelijkheidsrecht? Gelukkig is daarvan in Nederland (nog) geen sprake. Niettemin is ook hier het uitgangspunt dat door andermans fouten ontstane schade volledig moet worden vergoed. U kunt bij ScheerSanders terecht met zaken op het gebied van de medische aansprakelijkheid, alsmede de beroeps- en verkeersaansprakelijkheid (letselschade).

Bij de afwikkeling van letselschadezaken zijn veel verschillende deskundigen en instanties betrokken. Niet zelden dreigt de afwikkeling daardoor te stagneren, met alle extra belasting en frustratie bij het slachtoffer van dien. ScheerSanders onderscheidt zich door een empathische maar resultaatgerichte aanpak. Mr. I.H.M. Baas is reeds jarenlang lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (www.lsa.nl) en begeleidt de andere advocaten binnen kantoor zo nodig bij de behandeling van uw zaak. Zodoende bent u ervan verzekerd dat uw zaak in goede handen is.

De kosten van rechtshulp in aansprakelijkheidszaken behoeven doorgaans geen belemmering te vormen voor inschakeling van een advocaat. Indien de aansprakelijkheid vaststaat, is de wederpartij gehouden de redelijke kosten van rechtsbijstand te voldoen. Indien aansprakelijkheid niet wordt erkend en een procedure noodzakelijk is, bestaat de mogelijkheid om flexibele honoreringsafspraken te maken, die bijvoorbeeld kunnen inhouden dat wordt gewerkt tegen een laag, kostendekkend tarief, waarna bij winst van de procedure alsnog een “succesfee” in rekening wordt gebracht.